Stadgar

Brf Fjäderns stadgar

Vi har valt att använda oss av de standardstadgar som HSB har för bostadsrättsföreningar.
Stadgarna beskriver vad föreningens syfte är och hur man uppnår dessa syften. Stadgar kan alltid ändras. Detta görs på en föreningsstämma.

Det är viktigt att du som medlem i brf Fjädern känner till stadgarna som gäller.

Nedan finner du dokumentet med gällande stadgar för brf Fjädern.