Motioner och årsstämma

09 februari 2024 Ordinarie föreningsstämma planeras äga rum den 30 maj. Styrelsen vill påminna samtliga medlemmar om att den medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före februari månads utgång.

Lägg motionen i den vita brevlådan på gaveln Fregattvägen 87 eller skicka motionen till flottiljen@gmail.com

Om du har flera motioner, ska de skrivas och anmälas till Styrelsen som separata handlingar.