Avfallshantering

Här hittar du samlad information om hur vi hanterar hushållsavfall, återvinning samt matavfall.

Sopnedkast

Det finns sopnedkast på varje våning i alla trappuppgångar där soporna samlas in via sopsug. Kom ihåg att inte slänga sådant som inte hör hemma där, exempelvis dörrmattor eller andra saker som kan fastna och blockera sopsugen. Vid stopp måste man stänga av systemet och rensa, något som medför stora kostnader för föreningen.Varje stopp kostar föreningen 1200 kr!

Miljörum

På gården finns också ett rum för grovsopor, bredvid tvättstugan. Detta utrymme nyttjas av både Flygledaren och grannföreningen Luftskeppet. Miljörummet är öppet mån-fre 07.00 – 21.00, samt lör-sön 09.00 – 21.00.

MIljörummet är kameraövervakat.Det är inte tillåttet att lämna grovsopor utanför soprummet ej heller att lämna saker på golvet i miljörummet, får det inte plats i byttorna så får det heller inte slängas där. Allt som står på golvet kommer vi som förening att få betala extra för och den extra avgiften kommer vi oavkortat att skicka vidare till det hushåll i föreningen som har ställt sakerna på golvet. Notera att boende som lämnar otillåtet avfall i miljörumet kommer att debiteras vite på 2000 kr.