Trivselregler

Vi har ett gemensamt ansvar att följa föreningens trivselregler samt att respektera våra grannar. Störande arbeten får endast förekomma på vardagar kl. 08.00 – 19.00 samt lördagar & söndagar kl. 10.00 – 18.00. Under övriga tider är inga störande arbeten tillåtna.

Informera grannar i god tid vid planerade störande arbeten, exempelvis genom anslag i porten. Innebär ombyggnationen mycket buller ska anslag även sättas upp i angränsande portar eftersom borrljud sprids lång väg.

Till er som störs av byggbuller på otillåtna tider – ring på hos den som bygger om och upplys dem om vad som faktiskt gäller i vår förening. Gör man det på ett snällt och artigt sätt brukar allting lösa sig till det bästa.

Renoveringar

Har du funderingar på att bygga om lägenheten eller renovera? Tänk på att renovering av bärande konstruktioner (tak, golv, väggar) alltid kräver styrelsens tillstånd. Har du frågor, eller vill söka tillstånd för att få bygga om (vissa saker kräver tillstånd av styrelsen) ska du höra av dig till styrelsen på kontakt@brfflygledaren.se.