Cykelförråd

BRF Flygsläpet har 42 cykelförråd på gården som är avsedda att skydda de boendes cyklar och mopeder mot väder och stöld, istället för att ha dem i trapphus och loftgångar i strid mot våra brandutrymningsregler.

Cykelförråden disponeras av cykelägare i fastigheten efter behov och i den turordning som de anmält sina önskemål om förrådsförvaring av sina cyklar. Förråden tillhör inte respektive lägenhet, utan disponeras bara under den tid som den boende är i behov av cykelförvaring. Vid avflyttning återgår cykelförrådet till föreningen och delas ut till nästa som står i kö. Många av cykelförråden har hänglås som tillhör föreningen, och dessa ska återlämnas vid avflyttning. Om inbrott har skett och låset har förstörts får innehavaren själv skaffa nytt lås och bygel.

Anmälan om behov av cykelförvaring görs till styrelsen. Lämna namn, adress, telefonnummer och ange hur många cyklar/mopeder det gäller.

OBS! Endast cyklar/mopeder får förvaras i cykelförråden.

Det finns betydligt färre förrådsplatser än det finns cyklar i fastigheten, och därför måste varje utrymme användas för cykelförvaring i första hand. Den som inte följer denna enkla regel riskerar förlora sin cykelförrådsplats! (Ev önskemål om tillfälligt undantag från denna regel ställs till styrelsen.)