Ny Extrastämma, 2 juni klockan 19.00

16 maj 2016 Styrelsen kallar till ny extrastämma för beslut om parkeringsövervakning. Det är den enda fråga som kommer att behandlas. Förslaget är att föreningsstämman ska upphäva beslutet som togs på stämman i oktober 2014 och uppdra till styrelsen att genomföra parkeringsåtgärder som hjälper oss att lösa problemen.

Styrelsen anser att parkeringssituationen är ohållbar och har därför fortsatt att undersöka vilka möjliga lösningar som kan finnas. På extrastämman som hölls i april lämnade styrelsen information om vilka alternativ man kan tänka sig. Stämmodeltagarna gav synpunkter och ytterligare tillägg till förslagen. Av diskussionen som följde framgick att det finns stöd för att åtgärder behöver vidtas.

Styrelsen har sammanställt en utförlig rapport som du hittar i bilagan nedan. Ordföranden Pia Örjeheim uppmanar oss medlemmar att fortsätta lämna åsikter i frågan, t.ex. via mejl. Du kan även använda hemsidans Öppna forum/anslagstavla för att berätta vad du tycker och locka till en diskussion som många kan ta del av. Allt för att få ett bra beslutsunderlag. Gransätras öppna forum/anslagstavla 

 Alla är som vanligt varmt välkomna!


Till nyhetslistan