Föreningar i Gransätra

Det finns ett antal mindre sammanslutningar som verkar inom olika intresseområden.