Glädje - Vårt fina konstverk

Gående, såväl som biltrafikanter, på Björksätravägen gläds med oss Gransätrabor åt det vackra blickfånget.

Anne-May Egnell-Alestedt har gjort konstverket och skänkt det till föreningen. Leif Alestedt hjälpte henne med den konstfulla uppsättningen.

Konstnärinnan och hennes verk
  • Anne May Egnell Alestedt
    Anne May Egnell Alestedt
  • Klicka på bilden och kika närmare
    Klicka på bilden och kika närmare
  • Blomman i kvällsbelysning
    Blomman i kvällsbelysning