Energideklaration

I november 2020 gjordes en ny energideklaration. Resultatet var bättre än 2015 men vi har en liten bit kvar till högre klassificering. Mätningen gjordes innan föreningen gick över till bergvärme. Vid nästa energideklaration bör föreningen nå en högre klassificering.