IMD - Vatten och El

Vad innebär IMD?

IMD står för Individuell Mätning och Debitering av vatten och elförbrukning i flerbostadshus.

IMD är en teknik för automatisk avhämtning av förbrukning, diagnostik och status från vatten

och elmätare samt temperatur. Varje lägenhets förbrukning av varmvatten samt el kommer att mätas individuellt och debiteras på avgiftsavin.

Tidigare elmätare ersätts av undermätare på ert fastighetsabonnemang och i samband med detta avslutas alla individuella elabonnemang.

 

VIKTIGT att ingen säger upp sina elhandelsavtal!

Oavsett löptid avslutas dessa när befintliga elmätare byts ut.

Samtliga lägenheter kommer att debiteras från samma startdatum under kvartal 1 2024.

Tidigare har vi ej haft mätning av varmvattnet men i samband med stambytet monteras mätare för att kunna mäta av varmvattenförbrukningen för respektive lägenhet.

Samtliga lägenheter kommer att debiteras från samma startdatum under kvartal 3-4 2024.

 

Varför?

Det finns flera skäl, men nedan är de mest vanliga: 

• Inga fasta kostnader; Alla slipper fasta kostnader från elnätsägare och elhandelsbolag.

• Lägre rörliga kostnader; Nu förhandlar er Brf för mycket större elförbrukning och får därmed bättre pris på elhandelsavtal, ibland kallat storkundsavtal.

• Ett ”måste” vid solpaneler; Utan IMD el kan inte föreningen sälja egenproducerad el till lägenheterna utan måste sälja överskott (den el som inte fastigheten gör av med) till nätägaren. Säljpriset är förstås mycket lägre än det priset föreningen får köpa elen för.

• Rättvist; Hushåll som gör av med mindre kommer fortsatt bara betala för sin egna förbrukning, oftast är det ensamboende som betalar för de som är fler i en lägenhet.

• Bra för miljön; Erfarenhetsmässigt med IMD i en fastighet, minskar vi energiförbrukningen, framför allt om elen eller vattnet ingått i hyran/avgiften.

• Enbart grön el; Föreningen kan nu se till att all el även till lägenheterna blir grön el. 

• Visuellt; Vi kan överskådligt visa hur er förbrukning ser ut och har sett ut.