Sophantering

Inom föreningen finns 3 sophus för sortering av Ditt hushållsavfall.

Boende på Herrgårdsvägen 29,31,33,35,37 och på Husarvägen 2,4,6,8 skall lägga sitt avfall i sophuset beläget vid hörnet Husarvägen 2 och Herrgårdsvägen 37 i ett eget byggt hus.

Boende på Husarvägen 10,12,14,16,18,20 och på Herrgårdsvägen 7,9,11 skall lägga sitt avfall i sophuset beläget i förlängningen av garagen på Husarvägen, nära Husarvägen 20.

Boende på Herrgårdsvägen 13,15,17,19,21,23,25,27 skall lägga sitt avfall i sophuset beläget i förlängningen av garagen på västra sidan av Herrgårdsvägen, nära Herrgårdsvägen 15-19.

Hushållssoporna skall sorteras i följande:

Komposterbart:
Matavfall, exempelvis kaffesump, skalrester samt mindre köttben och ben från fågel. Man får inte kasta matrester i plastpåsar.  Matavfallet skall samlas i en särskild papperspåse, sådana finns att hämta i sophuset.  Se till att Ditt avfall är så torrt som möjligt.

Papper:
Här slänger man dags-och veckotidningar. Observera ej papperskassar.

Kartongförpackningar:
Mjölk/fil/juiceförpackningar etc kastas här. Glöm inte att skölja ur dem först. Hit hör även papperskassar.

Hårdplast:
Diskmedel, schampo-, tandkrämstuber, ketchupflaskor av plast och andra hårda förpackningar i plast. Observera även mjukplast, som exempelvis vanliga plastpåsar.

Metall:
Konservburkar, kaviartuber utan plastkork, aluminiumformar etc.

Glas:
Behållare för färgat och ofärgat glas finns för detta ändamål.
Skilj på färgat och ofärgat glas.

Restsopor:
Kattsand, blöjor, större köttben, snus och cigarettfimpar.Se till att Du försluter din soppåse ordentligt.

Batteriholk finns i varje sophus.

Särskild behållare för glödlampor/lysrör finns i varje sophus.

Elskrot kan lämnas i lastburen i sophuset beläget i förlängningen av garagen på västra sidan av Herrgårdsvägen, nära Herrgårdsvägen 15-19.

Miljöfarligt avfall:
Skall ovillkorligen lämnas hos SÖRABs avfallsstation i Upplands Väsby.
Exempelvis lösningsmedel, färgburkar, gamla bilbatterier etc.
Hit hör också deponirester såsom kakel, betongrester, isolering m.m.

Gamla mediciner skall lämnas tillbaka till Apoteket, dessa får inte spolas ner i toaletten.