Ventilation

Varje hus har ett gemensamt ventilationsystem med fläktar för frånluften. I lägenheten finns frånluftsventiler. Inställningarna på dessa får inte ändras, då balansen i ventilationen påverkas.

Vid montering av egen köksfläkt får endast kolfilterfläkt sättas in, den gemensamma ventilationen innebär annars att ditt matos pressas upp till grannen.
Observera att spisfläkten inte får anslutas till frånluftsventilen i köket.