Trafik

Biltrafik inne på gården är i princip inte tillåten. Av det skälet har vi stängt av den med bommar. Vid vissa tillfällen måste vi ändå öppna för trafik, t.ex. vid sjuktransporter, flyttning, transport av tyngre gods, viss typ av servicebilar, m.m.
Din lägenhetsnyckel passar till bommarna
Motorcykel- och mopedåkning är inte tillåten innanför bommarna. Däremot är det tillåtet att använda cykel på de asfalterade vägbanorna.