Bo i bostadsrätt

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som äger marken och fastigheterna. Ditt boende på Fyrspannsvägen ger medlemskap brf Illern och därmed är du delägare i föreningen. Notera att det är föreningen som äger lägenheten/radhuset och du äger rätten att bo där.

När du är medlem i en bostadsrättsförening har du möjlighet att påverka ditt boende. Du har både rättigheter och skyldigheter, vilka finns beskrivna i föreningens stadgar och i bostadsrättslagen. Att stadgarna följs är ett gemensamt ansvar för både boende och styrelse.

Styrelsen består av de boende och en ledamot från HSB. Dessa personer väljs vid den årliga föreningsstämman. Du som boende och styrelsen har samma intressen rörande ekonomi och boende. Tillsammans har vi ett gemensamt ansvar att verka för trivsel och kvalitet, då vi är både fastighetsägare och fastighetsförvaltare.

Var och en bör hålla sig informerad om föreningens ekonomi och skötsel. När du vill gå med i styrelsen ska du kontakta Valberedningen.

Vid den årliga föreningsstämman träffas medlemmarna för att besluta i större gemensamma frågor, godkänna årsredovisningen och välja styrelse. Om en medlem vill att något ska tas upp vid stämman, ska en motion lämnas i god tid till styrelsen.