Styrelsen

I BRF Illern finns en styrelse som är vald av föreningens medlemmar vid den årliga föreningsstämman. I styrelsen sitter också en representant från HSB Stockholm. Stadgarna beskriver styrelsens befogenheter och ansvar.

Om det är något du undrar över så kontakta gärna styrelsen.

Ordförande

Olof Olsson, F42

Vice styrelseordförande
Marina Hultman, F47

Sekreterare och ekonomiansvarig
Lars Dahlgren, F40

Ledamot, fastighetsansvarig
Kjell Åkerblom, F38

Ledamot, fastighetsgruppen
Robin Banksell, F06

Ledamot, fastighetsgruppen
Edvin Ferner, F43

Ledamot, kommunikationsansvarig
Robin Törnblom, F49

Ledamot, avtalsansvarig
Bengt Sundqvist, F49

Ledamot, Markansvarig
Thomas Macklin, F37

Ledamot, mark och gemensamhetslokaler
Ingalill Broms, F31

HSB representant
Yvonne Borg

BRF Illerns representant i Jarlabergs samfällighets styrelse
Ingalill Broms (ordinarie) och Olof Olsson (suppleant)

Föreningsvald revisor
Hans Peters (ordinarie), Bo Waldelus (suppleant)

Valberedning
Per Norling (sammankallande)
Ulf Roos

Vid föreningens årsstämma väljer medlemmarna en valberedning.

Valberedningens uppgift är att föreslå till stämman vilka ordinarie ledamöter respektive suppleanter som ska ingå i styrelsen. På stämman beslutar sedan medlemmarna vilka som väljs.

Om du är intresserad av att sitta i styrelsen eller har förslag på ledamöter kontakta valberedningen