Mäklarinformation

Välkommen till vår informationssida för mäklare, här finns grundläggande information om vår förening. För ytterligare information ber vi dig att ta kontakt med föreningens styrelse.

Observera att korrektheten eller tillförlitligheten av den information och dokument som görs tillgängliga på den här sidan alltid måste verifieras av alla inblandade parter. Kontakta alltid styrelsen vid tveksamheter.

Avflyttningskontroll
Föreningen genomför avflyttningskontroller av lägenheter som ska överlåtas. Kontrollerna, som bekostas av föreningen, genomförs av tekniskt kompetenta personer utsedda av styrelsen. Kontrollerna omfattar i första hand tekniska installationer som föreningen enligt stadgarna har ett ansvar för. Eventuella anmärkningar på lägenheten skall vara dokumenterade och en åtgärdsplan ska vara upprättad med ansvarig utförare och tidplaner. Beställning av avflyttningskontroll görs till föreningens förvaltare hos HSB.

Nyttjanderättsavtal för boende i markplan
Vid en försäljning måste nyttjanderättsavtalet ingå som ett av de dokument som behöver regleras av säljare och köpare.
Läs mer om detta: BOENDEINFO/Nyttjanderättsavtal

Aktuella årsredovisningar och protokoll: OM FÖRENINGEN/Protokoll, ekonomi...