Stadgar

För bostadsrättsföreningen finns stadgar som reglerar verksamheten, dvs föreningens "lagbok" med rättigheter och skyldigheter som exempelvis vilket underhållsansvar du har för lägenheten.