Ekonomimöte

Vid det årliga ekonomimötet som brukar vara på hösten bjuds alla medlemmar in till en presentation av föreningens aktuella ekonomi. Ansvariga i styrelsen går igenom föreningens budget och jämför med utfallet, lånebild och om denna har ändrats samt planerade avsättningar för framtida underhåll. Under detta möte ges också tillfälle att ställa frågor direkt till ansvariga

För de som vill ha mer information finns presentationer från våra årliga ekonomimöten tillgängliga nedan.