Jarlabergs samfällighetsförening

Jarlabergs 7 bostadsrättsföreningarna och 22 fristående villor ("egnahemmen") är representerade i Jarlabergs samfällighetsförening, Jsf. 

Brf Illerns representanter i samfällighetens styrelse är Ingalill Broms och Thomas Macklin.

Jarlabergs samfällighet ansvarar för:
- Förvaltningsbyggnaden på Fyrspannsvägen 1
- Sopsuganläggningen
- Gemensamma ytor mellan de olika bostadsrättsföreningarna inklusive fotbollsplan
- 3 parkeringshus: Diligensvägen, Fyrspannsvägen och Landåvägen

Hemsida:
http://www.jarlabergsf.se/