Styrelsen

Styrelsen ansvarar för föreningens förvaltning. Huvudsakligen består förvaltningen av tre delar: teknisk, administrativ och ekonomisk förvaltning.

Den administrativa delen är främst administration av föreningen medlemsregister inklusive överlåtelser, andrahandsuthyrning etc. För den ekonomiska förvaltningen anlitar föreningen HSB:s tjänster. Det gäller till exempel omfattande bokföring, fakturering, avgiftsavisering och löneadministration. För den tekniska förvaltningen som består av fastighetsskötsel, drift och löpande underhåll ansvarar SBC förvaltning.

Bostadsrättsföreningens angelägenheter tas om hand av den valda styrelsen. Styrelsen handlägger alla föreningens frågor, med undantag för de frågor som enligt stadgarna ska avgöras av föreningsstämman. Styrelsen är skyldig att sköta föreningens angelägenheter på ett sådant sätt att dess medlemmar inte drabbas av ekonomisk skada.

Före ett visst datum efter kalenderårets utgång ska styrelsen se till att ordinarie föreningsstämma äger rum. Om inte så kan en lägenhetsinnehavare begära att länsstyrelsen skall kalla till ordinarie föreningsstämma.

Styrelsens arbete regleras bland annat av:

 • Föreningens stadgar
 • Lagen om ekonomiska föreningar
 • Bostadsrättslagen
 • Hyreslagen
 • Bokföringslagen

Att BRF Karolinerna är en HSB-förening innebär att föreningen betalar för ett HSB-medlemskap som förutom fördelar i form av tillgång till HSB-förhandlade avtal och expertis i fastighetsägarfrågor även ger föreningen tillgång till en styrelseledamot och suppleant från HSB, vilket kan ses som en garant för att verksamheten sköts på ett korrekt sätt.

Styrelse 2020/21

 • George Engström, Ordförande/Ekonomi,
  engstrom.george@gmail.com 070 537 76 41
 • Mattias Martinsson, Fastighet,
  mattias.martinsson3@gmail.com 072 240 23 35
 • Stefan Larsson, Ekonomi,
  stefanlarsson@karolinerna.se 076 626 98 35
 • Alena Schneidewind, Kommunikation,
  alenaschneidewing@gmail.com 076 526 41 33
 • Einar Björgvinsson, Fastighet,
  einar.birgir.b@gmail.com 070 415 32 91
 • Stefan Reimer, Ekonomi,
  stefan.reimer62@gmail.com 076 761 16 72
 • Merima Colak, Kommunikation,
  merimaacolak@gmail.com 073 701 39 33
 • Alexander Almgren, Kommunikation/Fastighet,
  almgren.alexander@gmail.com 073 644 37 45
 • Anton Warnhag, Sekreterare/Kommunikation
  anton.warnhag@gmail.com 073 345 94 09
 • Annalena Kretz, Fastighet,
  a_lkretz@hotmail.com 076 830 40 12
 • Ingemar Frykman, HSB-representant,
  ingemar.frykman@hsb.se

Revisor

 • Herman Rask,
  herman.rask@hotmail.com 0708 64 05 86

Valberedning

Stefan Pohl, Lidnersgatan 12
pohl.stefan@gmail.com, 073-656 4484