Stämmor

Här hittar du protokoll från Karolinernas föreningsstämmor.

Varje år håller bostadsrättsföreningen en föreningsstämma, den är föreningens högst beslutande organ. Varje medlem har rätt att delta i föreningsstämman och varje lägenhet har en röst. 

Föreningsstämman kan exempelvis besluta om:

  • Styrelsens sammansättning
  • Ansvarsfrihet för styrelsen
  • Ändring av stadgarna
  • Revisorer