Trivselregler

För allas trevnad ber vi dig:

 • Vara aktsam om och ta hand föreningens egendom.
 • Visa hänsyn till grannar så att ljud inte är störande mellan 22:00 och 08:00, för helger 23:00 – 08:00.
 • Om du har fest tänka på att huset är gammalt, väggar och golv inte är anpassade för att dämpa ljud från moderna ljudanläggningar. Om du ska ha fest meddela gärna dina grannar om det i förväg.
 • Kontakta alltid fastighetsförvaltaren och meddela grannarna om du ämnar genomföra större renoveringar. Det är inte tillåtet att utföra renoveringsarbeten som medför störande ljud mellan 20.00 och 08.00.
 • Endast parkera motorfordon på gårdarnas uppfarter vid flytt eller liknande. Du måste alltid stänga bommen efter avslutad transport.
 • Bara parkera cyklar i cykelställ utomhus eller i cykelförråden i källaren.
 • Endast cyklar får stå i cykelrummen. Motordrivna fordon får inte förvaras i cykelrummen. 
 • Ställa barnvagnar i barnvagnsförråd eller i din egen lägenhet.
 • Inte förvara några föremål i trapputrymmen. Detta för att minimera brandrisk och underlätta utrymning vid eventuell brand samt även för att underlätta städning av trapputrymmen. Det gäller även hallmattor.
 • Piska mattor och sängkläder vid piskställningarna. Du får inte skaka textiler från ditt fönster eller från din balkong.
 • Rasta husdjur utanför gården.
 • Endast sätta upp eventuella meddelanden på anslagstavlan vid porten.
 • Vara sparsam med förbrukningen av varmvatten. Användning av varmvatten är en av föreningens största utgiftsposter.
 • Förpacka soppåsar väl innan de kastas i sopnedkastet.
 • Om du upptäcker skadedjur ska du direkt anmäla det till Anticimex på 075-245 10 00 och maila styrelsen.
 • Följa de föreskrifter som styrelsen och fastighetsförvaltaren meddelar.
 • Inga blomkrukor får vara på utsidan av balkongen då det finns risk att de ramlar ner.
 • Enbart små el-grillar får användas på balkongen.
 • Man får inte använda konfettikanoner eller liknande på sin balkong eller på innergårdarna då det skapar stora mängder skräp som är svårt att plocka upp.