EL

Gemensam El (IMD EL)

Föreningens elnät i flerbostadshusen är enligt stämmobeslut ombyggda till gemensam el (IMD EL). Gemensam el innebär att i stället för att alla lägenheter har ett eget avtal med elbolaget så har föreningen ett gemensamt avtal. Fördelarna är att vi slipper de fasta lägenhetsavgifterna till nätägaren och att föreningen blir storförbrukare och kan pressa priser på ett helt annat sätt än enskilda boende med egna avtal kan göra. Boende i föreningen betalar för sin förbrukning som vanligt men behöver inte betala någon nätavgift.

Ombyggnaden av elnätet i föreningens flerbostadshus är klart. Dock väntar vi fortfarande på besked (från entreprenören EcoGuard och E.ON) om exakt hur vi får bygga om elnätet vid de sex radhuslängorna. Medan vi väntar på besked om ombyggnaden har föreningen tagit över alla el-abonnemang i radhusen.

Debiteringen av elförbrukningen görs via avgiftsavin från HSB. Eftersom aviseringen görs kvartalsvis kommer debiteringen att förskjutas fyra månader så att t ex elförbrukningen för mars, april, maj kommer att debiteras på månadsavierna för juli, aug, sep och så vidare. Vid avflyttning kommer den utflyttade att aviseras i efterhand för perioden fram till tillträdesdatum. Alla boende (utom radhusen) har möjlighet att se sin egen förbrukning på webben, använd de inloggningsuppgifter som delats ut i brevlådorna (kontakta styrelsen om du saknar inloggningsuppgifter).

Föreningen har ett elhandelsavtal med Skellefteå Kraft med fast elpris på 47,8 öre/kWh, tillkommer moms och överföringsavgift. Avtalet löper till och med 2026-12-31 och 100% av elen är från förnybara energikällor. Priset som boende kommer att debiteras för elförbrukningen är föreningens rörliga kostnad för elen (elhandel, SVK-avgift, elöverföring, effektavgift, energiskatt och moms), totalt med ovan nämnda kostnader och moms är priset 1,80 kr per kWh. Priset gäller tills vidare men kommer att justeras vid behov om kostnaderna för föreningen ändras.

Huvudsäkring

Dina Huvudsäkringar sitter i Elcentralen/elskåpet i din portuppgång. Radhuslägenheterna har sina huvudsäkringar i elskåpet på utsidan av förrådet.

Vid Fel

Om delar av lägenhetens el eller belysning inte fungerar och säkringarna i lägenhetens säkringsskåp är hela, kan en eller flera av dina tre huvudsäkringar ha löst ut. I det läget skall man kontakta sitt portombud (eller portombud i angränsande port) som har nyckel till el-rummet i trapphuset. Portombudet kan byta säkringen om den är trasig. Ring inte till jouren på Securitas innan portombudet har kontrollerat säkringarna i el-rummet. Om du kontaktar jouren för att byta en säkring får du själv få betala kostnaden för utryckningen.

 

Elsäkerhet

Vid renovering/översyn av elen (av behörig elektriker) så är det viktigt att tänka på några saker:

  • Behöver jag jordfelsbrytare (obligatoriskt när du renoverar badrummet)
  • Automatsäkringar är standard idag.
  • Dela eventuella jordfelsbrytare mellan maskiner och belysning/uttag/andra installationer så att du inte riskerar att få avbrott på tex frys.