Om jag blir störd

Vi som bor här i föreningen har enligt bostadsrättslagen vissa skyldigheter gentemot våra grannar. Vi är skyldiga att se till att grannarna inte utsätts för störningar som skadar hälsan eller boendemiljön. Bostadsrättsinnehavaren ska också se till att besökande uppfyller dessa krav.

Före klockan 7.00 och efter 22.00 får man inte väsnas och föra liv. Vill du se mer vilka riktlinjer som finns gå in på kommunens hemsida. https://www.jarfalla.se/byggaochbo/boendeochnarmiljo/buller.4.736b15d11323acb9bdc8000252.html

Om du blir störd – kontakta då den som stör. Om inte det hjälper – hör efter om flera i trapphuset känner sig drabbade. Det är alltid bäst att de inblandade själva försöker lösa problemet innan förvaltaren kopplas in.

Gör en lista/listor med datum och klockslag och vad det är för sorts störning det rör sig om. Det är viktigt att listorna blir korrekt ifyllda, eftersom de kan komma att användas som underlag i en eventuell rättsprocess.

Om ni inte får gehör hos den som stör - informera HSB som kontaktar den störande och meddelar de skyldigheter man har som bostadsrättsinnehavare.

Fortsätter trots detta störningarna sammanställer HSB listorna. Med dem som underlag skickar HSB ett rekommenderat brev till den störande som uppmanas att omedelbart sluta upp med störningarna. Bostadsrättsinnehavaren får även veta att lägenheten kan bli förverkad och att socialförvaltningen i så fall underrättas.

Om den störande efter denna anmodan trots allt inte bättrar sig, kontaktar HSB en jurist för att gå vidare i ärendet.