Stadgar

Föreningens stadgar är ett grundläggande regelverk för styrelsens arbete och hur bostadsrättsföreningen ska skötas. Det baseras på lagen om ekonomisk förening, bostadsrättslagen samt HSB:S normalstadgar.

Föreningens stadgar baseras på HSB:s normalstadgar och antogs vid årsstämman 2019.

I stadgarna ingår en inledande del som beskriver föreningens syfte och villkor för medlemskap, en del med föreningsfrågor med föreningsstämmans syfte och innehåll samt en avslutande del med bostadsrättsfrågor med rättigheter och skyldigheter för enskild medlem.

Det är viktigt att känna till ansvarsfördelning mellan förening och bostadrättsinnehavaren avseende underhåll och försäkringar. Enkelt uttryckt är det bostadrättsinnehavaren som ansvarar för det inre underhållet, med krav på att följa föreningens anvisningar. Föreningen ansvarar för det yttre underhållet.