Lägenhetsnummer

Föreningens lägenheter numreras enligt två olika standarder.

Den ursprungliga standarden är ett tresiffrigt nummer som finns anslaget utanför lägenhetsdörrarna i trapphuset på en liten svart bricka. Detta används av oss i föreningen och i vår kommunikation med vår ekonomiska förvaltning på HSB. På senare tid har skatteverket inför ett separat sätt att numrera lägenheterna med ett fyrsiffrigt nummer där de två första siffrorna anger våning och de två senare en uppräkning av lägenheter på våningsplanet från vänster till höger. Tillsammans med adress och uppgång ger det en unik identifierare.

Nedan finns en sammanställning över föreningens lägenheter och deras nummer enligt båda registren.