Medlemsenkäter

Från och med våren 2013 erbjuder styrelsen en årlig medlemsenkät för att samla medlemmarnas synpunkter och åsikter.

Nedan finns sammanställningen för de senaste 5 åren att ladda ned i pdf-format. För kommentarer till undersökningarna se nyhetsarkivet.