Ritningar

Föreningen har många ritningar över fastigheten. Här finns ett axplock för nedladdning.

Två ritningar avser husens fasader. Två ritningar avser överblick på lägenheterna. Plan 1-3 är likadana medan plan 4 skiljer sig åt pga kungsbalkongerna. Dessa ritningar är gamla och har därför inte uppdaterats med de boendes förändringar. För kompletta uppdaterade ritningar hänvisar vi till stadsbyggnadskontoret.