FASADRENOVERING

13 december 2021 Föreningen står inför att genomföra en efterlängtad fasadrenovering på fastigheterna Myrstacken 25, 30 och 31 (rödmarkerat i bilden). Det vill säga på den stora huskroppen. Styrelsen fortsätter arbetet med projektering av fasadrenoveringen, som planeras att genomföras nästa år. Mer och utförligare information följer efter det nya året.
  • Renovering_sm.jpg
    Renovering_sm.jpg