INVENTERING AV KÄLLAR & VINDSFÖRRÅD

11 december 2021 Styrelsen har nu genomfört inventeringen av föreningens källar och vindsförråd. Slutlig uppmärkning och fördelning av förråd kommer att ske i början av nästa år. Mer information följer.