Ekonomi & Årsredovisningar

För varje kalenderår tar föreningen fram en årsredovisning som bland annat ger en bild av föreningens ekonomi. Årsredovisningen läggs upp här på vår webbplats, och delas också ut i brevlådorna.