Miljöpolicy

Myrstackens övergripande miljöpolicy

Föreningens styrelse och de boende skall gemensamt medverka till att upprätthålla och utveckla en väl fungerande miljöanpassning på alla nivåer i lägenheter, gemensamma utrymmen och ytterområden.

Detta uppnår vi genom att:
- arbeta förebyggande med information och praktiska exempel.
- alltid ta miljöhänsyn vid beslut om åtgärder som kan påverka miljön.
- hushålla med, och vårda, gemensamma resurser.
- följa gällande miljölagstiftning.
- arbeta för ständig förbättring.

Föreningens styrelse arbetar aktivt för tydliga och konkreta mål, åtaganden och åtgärder på miljöområdet.