Om Husen

Byggår 1924-25, Arkitekt Sven Wallander
Byggherre HSB, Byggmästare B Bennström

Röda Bergen – namnet antyder nästan något dramatiskt i områdets förflutna. Men namnet har en handfast bakgrund. När Byggnadsnämnden gav Rödabergsgatan sitt namn 1913 motiverades inte beslutet, men det har antagits att nämnden helt enkelt utgick från berggrunden, som i det kuperade området hade en rödaktig ton.

Torbjörn Tidemansson, klockare i Storkyrkan på 1500-talet, har haft anknytning till Rörstrand, och förmodligen hade Byggnadsnämnden denne Torbjörn i tankarna vid namngivningen av Torbjörn Klockares Gata.

Falugatan och Gävlegatan, liksom de små parkerna Hedemoratäppan och Sätertäppan, har sina namn efter kategorin "de norra landskapen". Torsgatan har sitt namn efter kategorin "den nordiska gudaläran".

Rörstrand finns omnämnt redan under medeltiden. 1726 anlades Swenska Porsellainswärket, hela området norr om Karlbergsvägen och väster om Odenplan hörde till Rörstrand. Denna del av Stockholm var självfallet helt lantligt vid denna tid, och förblev så i stort sett ända fram till sekelskiftet 1900. Stenstaden växte mot nordväst, bebyggelse tillkom successivt längs Karlbergsvägen och hela Birkastaden uppfördes i ett svep åren efter sekelskiftet. I Röda Bergens bergiga terräng fanns ännu ingen samlad bebyggelse; några potatisland, tobakslador, en stenkross.

Porslinsfabriken sålde stora delar av marken till Stockholms stad på 1880-talet. I mars 1924 annonserade staden om försäljning av ett sextiotal tomter. En av de byggherrar som bebyggde området i mitten av 1920-talet var HSB, som uppförde bl.a. Myrstackens hus.