Verksamhetsplan HSB Stockholm Distrikt Nordost

Inom Distrikt Nordost är följande aktiviteter planerade under 2022.

2022-01-31 Tematräff – Hur skriva och förstå årsredovisningen? – Från månadsrapport till årsredovisning - INSTÄLLD

2022-02-14 Erfarenhetsutbyte – Valberedare & revisorer - INSTÄLLD

2022-04-06 Tematräff Hållbarhet – Miljö, återvinning m.m.

2022-05-16 Erfarenhetsutbyte – Boendesociala frågor och trygghet

2022-09-05 Grundkurs för styrelseledamöter

2022-10-08 Distriktsstyrelsekonferens

2022-11-14 Välkomstaktivitet för andra bostadsrättsföreningar i distriktet

2022-11-19 Distriktsstämma

2022-12-05 Vad händer i Nordost? – Möte med ansvarig tjänsteman i kommunen