Vision

Visionen för distriktsstyrelsens arbete är följande:

Alla medlemmar och boende ska uppleva nyttan och värdet av medlemskapet i HSB.

Distriktstyrelsen arbetar på ett långsiktigt hållbart sätt genom att ta ansvar för ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer.