Andrahandsuthyrning

Här står brf Rågös policy angående andrahandsuthyrning

För att få hyra ut bostaden i andra hand krävs styrelsens skriftliga godkännande och då vänder man sig till HSB:s lägenhetsadministration (tel 0104421100). Andrahandsuthyrning är tillåtet endast i vissa fall – t ex för studier eller arbete på annan ort, tjänstgöring utomlands eller för att pröva samboende med ny partner. Tillstånd lämnas för begränsad tid, vanligen högst ett år i taget. Önskas förlängd uthyrning måste nytt tillstånd begäras av HSB. Att hyra ut lägenheten genom Airbnb eller liknande organisationer är inte tillåtet.

Ansökan om andrahandsuthyrning