Sophantering

Inom Rågö finns sopnedkast med sopsugsanläggning. Sopnedkasten är avsedda för icke miljöfarliga hushållssopor, som ska vara väl inslagna (knuten plastkasse) och inte så stora att de orsakar stopp. Även tidningar, väl emballerat glas och pappersreklam får slängas i sopnedkast, men tidningar bör helst lämnas i återvinningsplatsen vid parkeringen utanför Kista centrum. Där finns även kärl för tomflaskor, pappers-, plast- och metallförpackningar.

I Rågös miljöstuga vid Lollandsgatans vändplan kan vissa grovsopor lämnas. Det står tydligt angivet vad som får slängas.

Det går bra att slänga batterier (Ej Bilbatterier), glödlampor och energilampor. Ett kärl för småelektronik – t ex mindre hushållsmaskiner som elvisp och brödrost finns också.

Inte tillåtet att slänga i miljöstugan är glas, färgrester, möbler, TV-apparater, datorer eller vitvaror (kylar, frysar, mikrovågsugnar, tvättmaskiner, diskmaskiner). Sådana måste medlemmarna själva forsla till en återvinningsstation eller betala för att få bortkört. Även riktigt stora förpackningar, kasserade köksinredningar och annat som förekommer i samband med lägenhetsrenovering hör hemma på en återvinningsstation. Miljöstugan är för liten för att ta emot så mycket på en gång. Mot en kostnad kan hämtning av möbler, vitvaror o.d. beställas via www.stockholmvattenochavfall.se. Kontakt: 08-522 120 00.

Grovavfall, elektronik, vitvaror och farligt avfall kan lämnas på Bromma återvinningscentral. Adress: Linta gårdsväg 16, 168 74 Bromma. På anläggningen finns personal som kan hjälpa till med att sortera det man vill lämna.

Miljöfarligt avfall kan också lämnas till den mobila miljöstationen. Den kommer till Kista två gånger varje vår och varje höst och stannar vid vändplanen utanför kyrkan. Exempel på vad som får lämnas är batterier, bilbatterier, bekämpningsmedel, elektronik upp till mikrovågsugns storlek, mindre hushållsapparater, färg-, lack- och limrester, kemikalier, rengörings-och lösningsmedel, oljor, kvicksilverhaltiga material och lampor. Mer information och tider finns på www.stockholmsstad.se. Klicka på fliken ”Bostad & miljö”. Under rubriken ”Avfall och återvinning” hittar du Mobila miljöstationens turlista.