Vem äger lägenheten?

Alla lägenheter ägs av bostadsrättsföreningen.

Innan köpet av en bostadsrätt kan gå igenom måste köparen antas som medlem i bostadsrättsföreningen. Det sker genom bostadsrättsföreningens styrelse. Att köpa en bostadsrätt innebär att man äger rätten att använda den som bostad, dvs man äger inte själva lägenheten. Alla medlemmar i bostadsrättsföreningen äger gemensamt hela alla hus, garage, mark, gemensamma utrymmen och lokaler.

Alla bostadsrättsinnehavare deltar i beslut som gäller val av styrelseledamöter och revisorer, om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet, att fastställa resultat- och balansräkning, om stadgarna ska ändras, om föreningen ska riva, bygga om husen eller göra andra stora förändringar. Besluten fattas vid den årliga stämman (eller eventuellt en extrastämma), där varje bostadsrätt har en röst. Detaljerad information finns i stadgarna.

För att bli medlem i bostadsrättsföreningen Rågö krävs inte individuellt medlemsskap i HSB.