Renovering

Bostadsrättsinnehavaren ska hålla lägenheten i gott skick och bekosta underhållet. Det är tillåtet att måla, tapetsera, lägga nytt golv själv.

Vid renovering av våtutrymmen, kök, samt större renoveringar, som t.ex. att riva icke bärande vägg/ar, behöver du göra en ansökan till styrelsen. Om den godkänns kan renoveringen påbörjas. Blanketten för ansökan hittar du här nedan. Lämna ifylld och påskriven blankett i röda stugans brevlåda på Ärvinge gård.

Tänk på att om skador uppstår pga att icke professionell yrkesman anlitats måste medlemmen stå för kostnaderna.