Våra avtal

Under denna flik finns information om TV, bredband och el.

TV 

Den 8 september avslutar  Com Hem alla anologa sändningar - såväl radio- som TV-sändningar. Den som vill veta mer går in på Com Hems hemsida comhem.se/digitalisering. Där finns råd   om hur man ställer om till digital TV. Där finns även möjlighet att anlita en "Hemfixare" från företaget med samma namn mot en kostnad på 399 kr (efter 50% RUT-avdrag). Besök www.hemfixare.se/digitaliseringcomehem  eller ring 0770-220 717.

Rågö har avtal med Comhem om digitalt TV-utbud. I det ingår 14 kanaler utan avgift. Den som vill ha fler kanaler kan sluta ett individuellt avtal med Comhem eller annat företag och stå för kostnaden själv.

Internet

Rågö har Stockholms Stadsnät som Internetleverantör.

Det betyder att varje lägenhet inom Rågö har Internet med upp till 1000 Mbit per sekund in och 1000 Mbit per sekund ut. Även fast telefoni kan fås via Stockholms Stadsnät.

För att kontakta Stockholms Stadsnät, se under fliken Viktiga telefonnummer

Elleverantör

Sedan september 2011 köper brf Rågö in all el som förbrukas i föreningen. Eftersom Rågö fungerar som elleverantör kan ingen medlem ha en annan elleverantör. Företaget Home Solutions mäter varje lägenhets förbrukning individuellt. HSB lägger elkostnaden för den el som förbrukats föregående kvartal på den första månadsavgiften i varje nytt kvartal. Rågö svarar för elabonnemanget.