Info till nyinflyttade

Välkommen som nyinflyttad till Brf Sandvik! Vi som arbetar aktivt i vår förening hälsar dig varmt välkommen till oss. På den här sidan finns den information som delas ut till nyinflyttade i Brf Sandvik.

 

Information till nyinflyttade

Informationen som delas ut i pappersform till nyinflyttade består av tre olika dokument som du också kan ta del av digitalt genom att klicka på länkarna nedan.

Här hittar du:

  • Broschyren "Vem ska underhålla bostadsrätten" från HSB som beskriver hur ansvarsfördelningen för underhållet ser ut mellan dig som boende och föreningen.
  • Stadgarna för Brf Sandvik som reglerar vår verksamhet och där bestämmelser finns exv för ditt ansvar som bostadsrättshavarre, att utse styrelse och genomföra föreningsstämmor.
  • Informationsfolder från Brf Sandvik som summerar information som kan vara särskilt värdefullt för dig som nyinflyttad i Brf Sandvik.