Renovering

Ibland vill eller behöver man renovera sin lägenhet. För större åtgärdder måste du ha tillstånd från styrelsen. Som bostadsrättshavare är du ansvarig för att följa lagar, myndighetskrav och föreningens stadgar. Inte minst för att minska risken för skador på fastigheten vid renovering. Kontakta föreningens förvaltare eller styrelsen för vägledning.

Frågan om renovering av din lägenhet är något som hanteras av din bostadsrättsförening. Inte av samfälligheten. Men de fyra Brf:erna i Minnebergs samfällighet har valt att gemensamt belsuta att ha samma regler för renovering och ombyggnad. Därför har vi valt att göra denna information tillgänglig på samfällighetens webbplats.

Ta del av information gällande renovering på denna länk (samfällighetens webbplats). 

 

När du renoverar finns regler för återvinning och byggsäck

Om du vill använda byggsäck gäller följande

Tänk på att det inte är tillåtet att slänga byggavfall, kylskåp, frys, spis etc. i miljöhuset i Minneberg, utan allt sådant ska forslas bort till en återvinningscentral eller tas om hand av din byggentrepenör. Se mer info på om återvinning på samfällighetens webbplats.

Det är bra att använda byggsäckar för byggavfall. Det krävs dock tillstånd för att ha byggsäckar på marken. Du ska söka tillstånd hos polisen och anmäla till styrelsen säcken placeras ut (enklast via info@brfsandvik.se). Läs mer om ansökan om tillstånd på Stockholms stads webbplats. På säckarna ska det tydligt framgå namn på byggherren/lägenhetsinnehavaren inkl lägenhetsnummer och telefonnummer.

Säckarna får inte stå kvar över helgdagar. Den som olovligen ställer ut byggsäckar på offentlig plats kan dömas för brott.

Uppställning i Brf Sandvik får enbart ske på tre platser

  • På gården nära port 116
  • På framsidan bredvid övergångsstället 112
  • Mellan 110 och 112 där container för städdag brukar ställas ut

OBS! Polistillstånd behövs!

Läs mer på Stockholms Stads webbplats.