Trivselregler

Bor man i ett flerfamiljshus får man tåla en viss grad av störningar från grannarna. Men för att göra boendet så trevligt som möjligt kan man tänka på följande.

Lägenheten

När vi är hemma är det lätt att glömma att grannen kanske ska upp tidigt nästa morgon och inte kan sova för att t.ex. vår TV eller radio står på för högt om kvällen. Vi kanske går i träskor eller gör någonting annat som stör. Ditt golv är din grannes tak. Se till att inga ljud på hög nivå förekommer i lägenheter eller trappuppgångar efter kl. 21.00. Se till att du har brandvarnare och lämna aldrig levande ljus utan tillsyn. Lämna inte disk- eller tvättmaskin igång när du lämnar lägenheten och felanmäl genast droppande kranar.

Våra trapphus

Trapphusen är de mest använda av alla gemensamma utrymmen i våra hus. Cyklar, barnvagnar, rullatorer, skidor, kälkar, möbler etc. får inte förvaras där, inte ens tillfälligt. Med hänsyn till brandregler för överhuvudtaget inget bränn­bart material finnas i trapphusen. Sådant som barnvagnar, rullatorer och cyklar kan hindra räddningspersonal från att ta sig in i och boende att ta sig ut från lägenheterna vid brand och kan bidra till omfattande rökutveckling. Entrédörrar ska hållas stängda och får inte ställas upp längre än nödvändigt. Likaså ska fönstren i trapphusen hållas stängda.

Sopnedkast och återvinning

Lika nödvändigt som rena trapphus är att soporna förpackas ordentligt innan de slängs i sopnedkastet. Självklart får ingenting läggas där som kan orsaka stopp, endast väl förpackade hushållssopor. Använd miljöhuset för att lämna förpackningar till återvinning (plats, papper och kartong, glas osv). Tidningar, elektronik, batterier och glödlampor i lämnar du i miljörummet som finns på Svartviksslingan 51. Lämna matavfall i avsett kärl ovanför halvcirkeln mellan port 110 och 112.

Våra tvättstugor

Om vi följer anvisningarna i tvättstugan går arbetet lättare och våra maskiner både håller längre och fungerar bättre. Naturligtvis gör vi rent efter oss. Då blir tvättstugan ännu trevligare att använda när din granne eller du själv kommer nästa gång. Tänk på säkerheten - lämna aldrig barn ensamma i tvättstugan!

Våra övriga gemensamma utrymmen

Tänk vad fint det blir och så lätt det är att hitta alla saker om vi hjälps åt att hålla ordning på vinden, i källaren, på gården etc. Alla gemensamma utrymmen ska hållas fria från föremål. Förvara dina saker i ditt förråd.  Dörrarna till vinds- och källarförråd ska alltid hållas låsta.

Våra gårdar

Vår gemensamma utemiljö blir ännu vackrare och trivsammare om vi använder de uppställningsplatser som finns för cyklar. Vårda och ta hänsyn till buskar och planteringar. Att vi är aktsamma och inte skräpar ner är en självklarhet. Katter och hundar håller vi under uppsikt så att de inte kissar och bajsar på gårdarna. Alla är välkomna att skörda frukt från våra gemensamma fruktträd.

Rökning

För allas trivsel, rök inte i våra gemensamma utrymmen. På vinden är det absolut förbjudet att röka eller på annat sätt handskas med eld eller verktyg som kan åstadkomma gnistbildning eller värme. Kasta inte cigarettfimpar varsomhelst utomhus – de skräpar ner och kan vara farliga för barnen. Visa hänsyn till dina grannar om du röker på balkongen, många störs och mår dåligt av cigarettrök.

Toalett

I toaletten får bara sådant som lämnar kroppen och toalettpapper spolas ner. Övrigt räknas som hushållssopor.