Underhållsansvar

Bostadsrättshavarens underhållsansvar regleras i föreningens stadgar. Nedan följer några exempel på vad bostadsrättshavaren ansvarar för. För en fullständig bild av ansvarsfördelningen se Brf Sandviks stadgar och HSBs broschyr "Vem ska underhålla bostadsrätten?" som du hittar längst ner på denna sida.

Exempel på ditt ansvar som medlem

Lägenhetsdörr

Medlemmen i Brf Sandvik ansvarar för allt utom målning av ytterdörrens utsida. Vid byte av lägenhetens ytterdörr ska den nya dörren motsvara de normer som vid utbytet gäller för brandklassning och ljuddämpning samt korrekt färgsättning. För Sandviks del gäller att dörren ska ha färgen mahogny. Ingen annan färg är tillåten.

Innerdörrar

Medlemmen ansvarar för allt underhåll.

Golv i lägenhet

Medlemmen ansvarar för ytskikten (såsom ytbehandling, ytbeläggning och byte) jämte den underliggande behandling som krävs för att anbringa ytskiktet på ett fackmässigt sätt. Bostadsrättshavaren ansvarar också för fuktisolerande skikt i badrum och våtrum.

Innerväggar i lägenhet

Medlemmen ansvarar för ytskikt, t.ex. tapeter, målning eller annan ytbeläggning, även i våtutrymme.

Innertak i lägenhet

Medlemmen ansvarar för ytskikten (såsom ytbeläggning och ytbehandling), även i våtutrymme.

Fönster och fönsterdörrar

Medlemmen ansvarar för glas i fönster och dörrar samt spröjs på fönster och i förekommande fall isolerglaskassett samt till fönster och fönsterdörr hörande beslag, handtag, gångjärn, tätningslister samt målning. Föreningen svarar dock för målning av utifrån synliga delar av fönster/fönsterdörr.

VVS-artiklar

Medlemmen ansvarar för allt porslin, vitvaror, diskbänk och övrig inredning, kranar och vattenlås.

Köksutrustning

Medlemmen ansvarar för allt utom stamledningar för el, vatten och avlopp, samt i vägg inbyggda ventilationskanaler.

El-artiklar

Medlemmen ansvarar för all el-utrustning i lägenheten.

Våtrumsskötsel

Våtrum är utrymmen som kräver lite extra tillsyn och skötsel. I våtrummen är du ansvarig för ytskikten samt för tätskikten, dvs. för allt som gör att inte vatten eller fukt tränger ut från ditt våtrum. Kostnaderna för följderna av sådant läckage betalas av den som indirekt, genom bristande underhåll, förorsakat läckaget.

 

Skötselråd för att underhålla din lägenhet

Skötselråd för badrum

Här följer några råd om hur du kan sköta ditt badrum och din dusch för att undvika läckage.

  • Öppna och stäng huvudvattenkranen lite då och då, så att den inte fastnar.
  • Kontrollera med jämna mellanrum att det är tätt runt golvbrunn och runt eventuella rörgenomföringar i golv och väggar.
  • Gå regelbundet igenom alla skarvar i golv- och väggbeklädnader. Kontrollera att de är täta och sitter fast överallt. Om det uppstår sprickor eller hål i kakelfogar eller andra väggbeklädnader måste du se till att de lagas omedelbart
  • Rensa golvbrunn och vattenlås med jämna mellanrum.
  • Håll rent under badkaret. Där samlas lätt damm och smuts som binder fukt.
  • Vid håltagning i vägg bör man täta ordentligt med silikonfogmassa för våtrum.
  • Håll ventilationsdon öppna och rena.
  • Vill du placera en torktumlare i våtrummet bör den vara av kondenstyp.

Ventiler och filter

Det är viktigt att filtren i köksfläkt och badrum rengörs med jämna mellanrum. Köksfläktens filter rengörs med fördel i diskmaskin. Filtren ovanför fönstren behöver också bytas med jämna mellanrum. Nya filter finns till försäljning på HSB förvaltnings expedition vid Panncentralen.

MInska underhållskostnaderna

Underhållskostnaderna kan minimeras genom att alla håller efter sig i de gemensamma lokalerna och tar väl hand om vår gemensamma utrustning, t ex tvättmaskinerna.

Kostnaderna kan också hållas nere genom att alla ser till att ha lagom temperatur i lägenheten. Dra ner värmen på elementen om det är för varmt i stället för att vädra ut den varma luften. Med varje grad celsius som lägenhetstemperaturen i lägenheten höjs ökar energiförbrukningen med ca 6 procent.

Varmvatten är också en stor energiförbrukare. Genom att inte låta varmvattnet droppa eller rinna i onödan kan vi hjälpas åt att hålla energikostnaderna nere.

Felanmäl droppande eller rinnande kranar. Det kan spara mycket energi och vatten.