Få mail-notiser från styrelsen

06 oktober 2022

Vi jobbar med att information från styrelsen till föreningens medlemmar ska spridas mer effektivt.

Därför vill styrelsen uppmana alla som vill att uppdatera sin mail-adress på Mitt HSB hemsida under ’Min Profil’ samt att aktivera mejlnotiser.

Instruktioner för hur man går till väga finns i bifogat dokument.  

Viktig information kommer också framgent publiceras i trapphusen och i förekommande fall i brevlådorna. Dock är mejl-notiser ett enkelt sätt löpande få information från styrelsen.

Uppkommer frågor om detta så tveka inte att kontakta styrelsen.

Hälsar

Styrelsen, Brf Segelflygaren