Styrelsemöte 20/9

24 september 2023

Här kommer nyheter ifrån senaste styrelsemötet som skedde rum i Onsdags.

* Vi har nu tillsammans med fastighetsskötaren undersökt möjligheten att sätta upp speglar i garaget men detta kommer inte kunna genomföras pga takhöjden. Taket är alldeles för lågt och vi skulle istället riskera att bilar kör in i speglarna.
* Tills nästa styrelsemöte kommer vi sammanställa lite ordningsregler som vi kommer kunna lägga upp på hemsidan.
* Storstädning av trapphusen är beställd och är på gång.
* Styrelsen hade som avsikt att sätta upp solsceller på garaget men taket är för svagt för att kunna hålla för detta i dagsläget.
* Föreningsdagen infaller söndagen den 15 oktober. 
* Vi har fått underlag om relining men inte tagit några konkreta beslut ännu.