Styrelsemöte 15/11

16 november 2023

Trädgård

Vi har nu sagt upp vår trädgårdsentrepenör JAIN, de är kvar till sista maj enligt kontrakt och styrelsen har påbörjat att se efter en ny.

 

Relining

Styrelsen har vägt samman flera experters utlåtande om avloppsledningarnas skick. Särskilt de som löper under fastigheterna och som på olika ställen är angripna av rost. En samlad bedömning är att risken för driftstörning i närtid inte är överhängande och att det därför skulle vara ett onödigt dyrt och omständligt ingrepp att renovera dessa i nuläget. Vi kommer behöva genomföra ett reguljärt stambyte inom en inte allt för avlägsen framtid. Planen är istället att renovera de rostiga rören samtidigt som det stambytet genomförs. Enligt bedömning i nuläget så ligger tidshorisonten för ett sådant projekt någonstans 5-10 år i framtiden. 

 

Garage

Styrelsen har beslutat att inleda arbetet med att renovera garaget. Detta har varit planerat under en längre tid men skjutits upp på grund av risken av att behöva genomföra relining (som nu alltså inte blir av). Projektet är planerat till 2024-2025 men den större delen av projektet kommer hamna 2025. Innan projektet kommer samtliga garageplatser sägas upp och garaget kommer vara helt stängt under renoveringen.  Mer information kommer så snart vi har en klarare tidsplan. 

 

Avgiftshöjning 2024

Styrelsen är klara med budget för år 2024 och har tagit beslutet att höja avgiften med 5% från och med första januari 2024. Anledningar till detta är flerfaldiga. Det är förhållandevis låg höjning jämfört med grannföreningar.

  • Våra räntekostnader ökar nästan fyrfaldigt enligt preliminär budget eftersom flera stora lån med låg ränta sätts om till mycket högre ränta under 2024 och 2025.
  • Vårat sparande närmar oss en låg nivå, men med höjningen bibehåller vi en måttlig till god nivå på sparandet.
  • Övriga utgifter ökar, inte minst på grund av inflationen, planerat underhåll blir dyrare och kostnaderna för värme, vatten, och el ökar.
Tveka inte att höra av er till styrelsen om något av detta väcker frågor.