Styrelsemöte 23/8

02 september 2023

Relining - Arbete pågår fortfarande för att undersöka som  det finns en ekonomisk vinst i att göra relining. Styrelsen har begärt en undersökning som är under förberedelse.

 

Elstöd - Styrelsen har beslutat att elen på hyran kommer kvittas mot elstödet som föreningen fått. Så under 3 månaders tid kommer ingen el att behöva betalas av medlemmarna. 

 

Ökat samarbete: Under oktober månad kommer vi träffa BRF Vingen och inleda samarbete.

 

Pågående insatser: Speglar i garage och beställning av årlig städning i trapphuset pågår. 

 

Solceller på garaget: För att säkerställa att taket håller har styrelsen beställt en undersökning av takets hållfasthet.

 

Nästa styrelsemöte kommer äga rum 20 september.