Skärpt Eldningsförbud pga extrem brandrisk

12 juni 2023
❗Det råder från och med kl 14.00, 12/6 skärpt eldningsförbud. Det innebär att det är förbjudet att elda och grilla i skog och mark. Det är inte längre tillåtet att elda eller grilla i fasta grillplatser.
🔥 Syftet är att förhindra skogsbränder. Det är just nu mycket torrt i skog och mark och skogsbrandsrisken är mycket hög.
👮Du kan dömas till böter om du bryter mot eldningsförbudet.
Undantag:
♨️ Du får grilla på din egen trädgårdstomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus om det kan ske utan risk för spridning.
⛺Det är också tillåtet att använda friluftskök som drivs av gas eller vätska, förutsatt att det är utan risk för spridning.
ℹ️ Mer info på sbff.se