Styrelsearbete / Valarbete

18 februari 2024

Nytt för i år är att vi har bett en styrelserepresentant att närvara vid mötet för att kunna berätta om hur styrelsearbetet egentligen går till.  Mötet börjar 2024-02-22 (Torsdag) kl. 18:30 och vi kommer att köra en presentation den första timmen och sedan vid c:a 19:30 så blir det ett inslag med inblick i styrelsens arbete ungefär den sista halvtimmen, vi tänker oss att vi rundar av vid åttatiden.